Čo v čase pandémie

Čo v čase pandémie

ZPS v Raslaviciach funguje ako rehoľné spoločenstvo sestier. V tomto duchu je to veľmi otvorené a navštevované miesto. Preto určite v najväčšej miere sa pandémia dotýka našich sociálnych vzťahov s okolím, ich obmedzením podľa platných nariadení. Nepochybne, potrebné zmeny a opatrenia súvisiace s pandémiou sa prijali aj tu, čo predpokladá, že každý sa s tým stotožňuje jemu vlastným spôsobom (niekto novú situáciu prijíma bez akýchkoľvek otázok, iný sa neustále pýta, zisťuje a pochybuje, niekto reaguje podráždene, deprimovane…).

Možno povedať, že zžívanie sa s novou situáciou malo a má akoby niekoľko fáz:

  • Fáza prekvapenia – otázky typu: „Je to skutočne pravda? Dotýka sa to aj mňa/nás?“
  • Fáza odmietnutia – „Nám niečo také isto nehrozí… Mňa/nás sa to určite netýka…“
  • Fáza strachu – prílišné sledovanie a vyhľadávanie nových informácii a človek sa nimi necháva ovládať, kolíše medzi nádejou a beznádejou.
  • Fáza zmierenia – zodpovedné prijatie potrebných opatrení a ich dodržiavanie, primeraný sled nových udalostí, ale človek sa nenechá nimi pohltiť či „zvalcovať.“

Napriek všetkému chaosu, ktorý je okolo aj vo vnútri človeka, sme si – ako zasvätené osoby – vedomé toho, že v Božích očiach má aj táto situácia význam. Boh netrestá, ale nás snáď napomína a kladieme si otázku, čo chce Boh človeku povedať alebo pred čím ho chce chrániť. Je totiž možné, že ak by ľudia teraz nemuseli zápasiť s neviditeľným vírusom, zápasili by proti sebe navzájom. Čoraz viac je aktuálna výzva veľkého svätca dnešných dní, sv. Jána Pavla ll.: „Nebojte sa!“  Možno si to ani my sami neuvedomujeme, akou veľkou skúškou prechádza viera človeka a ako je potrebné byť si navzájom blízko (a to aj pri dodržaní všetkých opatrení). Preto sa aj my snažíme využiť každú chvíľu dňa, aby sme mohli byť blízko tým, ktorí sú bezprostredne hlavnými aktérmi súčasnej celospoločenskej situácie, byť nablízku tým, čo sa denne na nás obracajú s prosbami o modlitby na rôzne úmysly (prostredníctvom telefonátov, mailov, sms-iek alebo aj osobných kontaktov). Keďže ZPS je súčasne aj rehoľnou komunitou, je tu možnosť denne sláviť Eucharistiu, mať účasť na adorácii a modlitbách, ktoré sú jednoznačne posilou, ktorú v tejto náročnej dobe mnohí postrádajú.
Denne je aktuálna výzva k zodpovednému prístupu v tejto situácii, aj keď drvivá väčšina osadenstva ZPS zostáva za „zatvorenou bránou“…

A nezabúdajme: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ Rim 8,28

Pridaj komentár