Všetkým našim sponzorom, dobrodincom a poskytovateľom finančných príspevkov zo srdca ĎAKUJEME!

 

 • MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
 • Poskytovanie finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v ZPS
 • Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19 (2020)
 • Poskytnutie dotácie na účel úhrady nákladov na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov v čase pandémie COVID – 19 (2020) 
 • KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
 • Zabezpečenie testov na COVID-19
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky v čase pandémie COVID – 19

 

 • PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky v čase pandémie COVID – 19 (prvá polovica r. 2020)
 • KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA
 • Finančná podpora pri zriaďovaní ZPS a na technické vybavenie pobytového zariadenia ZPS
 • Dofinancovanie nákladov a prevádzky Alžbetka, n. o.
 • Nákup potrebného zariadenia
 • Personálne zdroje
 • ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 • Aktuálne informácie a poradenstvo o poskytovaní sociálnych služieb
 • Vzdelávanie – Odborné konferencie
 • Sprostredkovanie darov a pomôcok od iných v čase pandémie Covid-19
  • Actimel cez spoločnosť DANONE
  • cez spoločnosť Mall Group a Philip Morris Slovakia Tablet
  • cez spoločnosť Slovak Telekom SIM karty s dátovou konektivitou
  • cez spoločnosť Cleaning
 • OBEC RASLAVICE
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky v čase pandémie COVID – 19
 • Spolupráca a pomoc
 • KTO POMÔŽE SLOVENSKU
 • Osobné ochranné pomôcky pri ochrane pred pandémiou COVID – 19

 

 • Nadácia TATRA BANKY
 • Projekt Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID – 19

ĎAKUJEME naším dobrodincom!

Všetkým menovaným i nemenovaným darcom z úprimného srdca ďakujeme za každú morálnu, materiálnu i finančnú podporu.