Kto sme

Dielo „ALŽBETKA“ píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa toto dielo rozvíjalo až do dnešnej podoby – pod ALŽBETKU, n. o., patria teraz štyri zariadenia. Viac o ALŽBETKE, n. o., sa dozviete TU.

Zariadenie pre seniorov DOM SV. JOZEFA v Raslaviciach ktoré poskytuje služby seniorom celoročnou pobytovou formou. Svoju činnosť vykonáva od 16. 07. 2008.
V zmysle zákona je zariadenie uvedené v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja, kde je sídlo zriaďovateľa.

Tiché a príjemné prostredie pre seniorov poskytujú priestory bývalého barokového kaštieľa z 2. polovice 17. storočia. Prechádzku či príjemné posedenie v exteriéri ponúka záhrada domu. Dostupnosť zdravotníckych a lekárskych služieb je dobrá, praktický lekár sa nachádza v Raslaviciach.

Cieľovou skupinou sú starší ľudia v dôchodkovom veku, ktorí po rokoch aktívnej práce očakávajú dôstojné a zmysluplné prežitie staroby.

Čo ponúkame

Dotknúť sa ľudských sŕdc, svedomí, ľudských osudov… Toto bol hlavný dôvod založenia neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o. Toto chceme i dnes ponúknuť tým, ktorí sú nám v zariadení zverení. Takto chceme dať ľuďom okúsiť, že Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz.

Kapacita DOMU SV. JOZEFA je pre 10 prijímateľov sociálnych služieb. Fyzická osoba môže byť prijatá na základe vlastného rozhodnutia a spĺňa podmienky, ktoré sú rozhodujúce pre prijatie do zariadenia pre seniorov:

  • prijímateľ sociálnych služieb splnil podmienky pre poberanie dôchodku;
  • pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby;
  • alebo poskytovanie starostlivosti potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Prijímateľom sociálnych služieb sa počas celého roka poskytuje ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, záujmová činnosť, kultúrna činnosť a zdravotná starostlivosť.
Ubytovanie sa poskytuje v dvojlôžkových a jednolôžkových izbách.

"Podporujte chorých a pomáhajte im ako len viete, majte ustavične na pamäti, že je to trpiaci Spasiteľ, ktorého navštevujete."
bl. Alfonza Mária Eppingerová