Cenník

Nižšie uvádzame základný prehľad cien služieb poskytovaných v našom zariadení.
Je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v DOME SV. JOZEFA v Raslaviciach.
Detailný popis jednotlivých úhrad možno nájsť a stiahnuť si na bočnom paneli.

Celý CENNÍK i popis úhrad za jednotlivé úkony v zariadení nájdete tu:

420,30 €/mesiac

IV. stupeň odkázanosti

435,30 €/mesiac

V. stupeň odkázanosti

450,30 €/mesiac

VI. stupeň odkázanosti