Zariadenie pre seniorov DOM SV. JOZEFA

Čo Vám ponúkame

IMG_20190404_155421_BURST1

Duchovné zázemie

Charakteristickou črtou zariadenia je osobný prístup ku každému a vytváranie vhodných podmienok aj na uspokojovanie duchovných potrieb. V zariadení sa nachádza kaplnka s možnosťou denne sláviť sv. omšu i ako priestor na osobnú modlitbu.

IMG_2804-scaled.jpg

Sociálna rehabilitácia

Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.

IMG_0022

Záhrada

Tiché a príjemné prostredie pre našich seniorov poskytujú priestory bývalého barokového kaštieľa z 2. polovice 17. storočia. Prechádzku či príjemné posedenie v exteriéri ponúka záhrada domu.

O nás

Kto sme

Zariadenie pre seniorov DOM SV. JOZEFA v obci Raslavice, okres Bardejov, zriadila nezisková organizácia ALŽBETKA, n. o., ako svoje prvé zariadenie pre seniorov tohto typu.

Svoje služby tu poskytujeme od roku 2008. V tomto zariadení poskytujeme sociálne služby celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas. Kapacita zariadenia je pre 10 prijímateľov sociálnych služieb. Ide o zariadenie rodinného typu, kde sa poskytuje celoročná pobytová starostlivosť seniorom.

ALŽBETKA, n. o.

Dielo „ALŽBETKA“ píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., angažovala v rôznych oblastiach a rozvinula sa až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie svojho okruhu pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 
Neziskovú organizáciu ALŽBETKA, n. o., zriadila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ako reakciu na zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska. 

Logo ALŽBETKA, n. o.

Naše logo chce byť krátkou prezentáciou a graficky vyjadrovať cieľ a poslanie organizácie ALŽBETKA, n. o.

logo-800x600-1.png

Prečo Alžbetka?

Organizácia je pomenovaná po dievčatku menom Alžbeta Eppingerová. Narodila sa 9. septembra 1814 v malom kúpeľnom meste Niederbronn (severné Francúzsko). Hneď na druhý deň po narodení prijala sviatosť krstu a krstné meno Alžbeta. Alžbetka bola povolaná neskôr založiť a viesť veľké dielo. Jej duša bola už od malička naplnená vrúcnou láskou k Bohu a obdarovaná nadprirodzenými milosťami. To k nej priťahovalo mnoho ľudí. Takto sa jednoduchá Alžbeta stala akoby neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez ňu pretekala Kristova pravda, život a pokoj, posolstvo o Božej vykupiteľskej láske ku každému človeku.

Podporte nás

Radosť rozdávaním rastie

ALŽBETKA, n. o., ako subjekt tretieho sektora je závislá aj od svojich dobrodincov a darcov. Aby sme tu mohli byť pre tých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj vašu pomoc. Privítame akýkoľvek prejav vašej priazne a štedrosti.

Ďakujeme!

Ďakujeme vám, ktorí ste nám už svoju priazeň preukázali pomocou – deťom v centre,  škôlke, ako aj starkým, o ktorých sa staráme. Sme vám vďační za každú finančnú i nefinančnú podporu, za vašu blízkosť a modlitbu.

Myslíme na vás v našich modlitbách.